Kongres českých polonistických studií 2019

 • 7. – 10. listopadu 2019
  15:00 – 18:00
 • Univerzitní centrum Telč

Kongres českých polonistických studií 2019 / Kongres Polonoznawstwa Czeskiego 2019

(brněnská část)

Masarykova univerzita uspořádá v rámci Kongresu českých polonistických studií mezinárodní interdisciplinární konferenci věnovanou otázkám práva, ekonomie, jazykovědy a vzájemných interakcí těchto disciplín v kontextu česko-polských vztahů, jež by mohly určovat směry dalšího vývoje spolupráce teoretiků a praktiků v uvedených oblastech. V centru pozornosti budou především výsledky bádání o právní a ekonomické gramotnosti české a polské společnosti a další právně komparativní otázky, dále problematika překladu a tlumočení z češtiny do polštiny a naopak, a to i s přihlédnutím k problematice česko-polské mezikulturní komunikace. V rámci konference proběhne úvodní a závěrečné plenární zasedání a dále budou jednat sekce právně-ekonomická a podsekce translatologická filologicko-kulturologické sekce Kongresu.

Konference bude výsledkem spolupráce organizátorů a spoluorganizátorů s polskými vědeckými a pedagogickými kruhy, především Vratislavské univerzity, Vysoké školy bankovní v Gdaňsku a Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani.

Konference se uskuteční při příležitosti 100. výročí založení Masarykovy univerzity a 95. výročí založení brněnské polonistiky.        

Název, datum, místo

Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí

(PL: Czesko-polskie interakcje prawa, ekonomii i językoznawstwa)

7.–10. 11. 2019, Telč (Masarykova univerzita, Univerzitní centrum Telč)

Organizátoři (instituce), spoluorganizátoři (instituce)

Masarykova univerzita (hlavní organizátor), Centrum polského práva, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Velvyslanectví PR v Praze, Generální konzulát PR v Ostravě, Honorární konzulát PR v Brně, Polský institut v Praze

Součásti jednání a jejich lokalizace (adresa)

V rámci konference budou kromě plenárních zasedání (zahájení, ukončení) jednat 2 tematické sekce Kongresu. Stručný návrh programu:

 1. Plenární zasedání – zahájení konference;
 2. Jednání sekcí:
  1. sekce právně-ekonomická: Vliv práva na ekonomiku a ekonomiky na právo – české a polské zkušenosti;
  2. sekce filologicko-kulturologická, podsekce translatologická: Čeština
   a polština v překladu, tlumočení a mezikulturní komunikaci;
 3. Plenární zasedání – shrnutí, závěry a ukončení konference.

Místo jednání:
Masarykova univerzita, Univerzitní centrum Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Charakteristika jednání:

Referáty s diskusí, tematická diskuse, workshopy

Gestoři

 1. Sekce právně-ekonomická: Petr Mrkývka, Michal Kozieł
 2. Sekce filologicko-kulturologická, podsekce translatologická: Roman Madecki

Syntetická charakteristika jednání

Tematika jednání:

 1. Sekce právně-ekonomická:
  1. výzkum právní a ekonomické gramotnosti;
  2. otázky srovnávacího práva;
  3. vzájemné využívání zkušeností české a polské vědy.
 2. Sekce filologicko-kulturologická, podsekce translatologická:
  1. problematika překladu;
  2. problematika tlumočení;
  3. specifika překladu a tlumočení právních textů (spojuje obě tematické sekce konference);
  4. česko-polská mezikulturní komunikace.

Kulturní program a jiné doprovodné akce

 1. Prohlídka historického centra Telče s průvodcem
 2. Návštěva míst spjatých s internací a smrtí účastníků Lednového povstání
 3. Setkání s vedením města Telč

Účastníci (adresáti): přibližný počet, cílové skupiny

Cca 30-50 osob; akademičtí pracovníci a praktici

Předpokládané výstupy – publikace

Konferenční sborník (kolektivní monografie) s aspirací na záznam v databázi WoS

Kontakty  (instituce, jméno a příjmení, e-mail)

 1. Sekce právně-ekonomická: Petr Mrkývka; Michal Kozieł
 2. Sekce filologicko-kulturologická, podsekce translatologická: Roman Madecki

Pozvánka

Formulář přihlášky

Další důležité informace:

Konferenci bude doprovázet výstava „Józef Piłsudski” v prostorách Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, Brno, říjen–prosinec 2019. (Další doprovodné akce v jednání.).

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.