BRAK: Modely morální kompetence

  • 2. května 2019
    18:00 – 19:40
  • posluchárna A11, FF MU, Arna Nováka 1, Brno

Veřejná přednáška organizovaná spolkem BRAK.

Přednášející: Mgr. Michal Stránský, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací)

Anotace: Nejpozději od sedmdesátých let je systematicky rozvíjená oblast aplikované etiky, která cílí na optimalizaci morální kultury firemního prostředí – tzv. business etika. Zájem o tuto disciplínu dnes kulminuje v podobách takových projektů, jako je morální management, morální leadership, popř. diskuze o společenské zodpovědnosti firem (CSR management). Vyvstává otázka, nakolik je při tomto úsilí zohledněna kontinuální snaha morálních filosofů vytvořit funkční model morálního rozhodování a zdali lze při optimalizaci korporátní morální kultury nějaký takový model aplikovat. Tento příspěvek představí logiku, která stojí za identifikací morálních kompetencí, a nastíní, jaké limity je třeba překonat, má-li být taková aplikace možná.

FB event

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.