Orientační týden 2020

Takzvaný orientační týden je již pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. V rámci orientačního týdne se noví studenti mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Jeho součástí  je mimo jiné uvedení do Informačního systému MU (IS), nabídka knihovních služeb (Ústřední knihovna FF MU), jazykového vzdělávání (CJV FF MU), zahraničních pobytů (CZS MU) a možností profesního růstu (Kariérní centrum MU). Harmonogram jednotlivých akcí bude upřesněn.

Sdílení události