Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty

Interdisciplinární mezinárodní konferenci pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, a to za podpory Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Moravské zemské knihovny a Moravského zemského muzea (v rámci projektu NAKI Kramářské písně v brněnských historických fondech - DG18P02OVV021).

Konference je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům a kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům.

Program

Načítám mapu…

Sdílení události