Slavnost Týdne humanitních věd 2019

Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí přednáška laureáta Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2018. Následně děkan fakulty předá ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce a udělí Cenu děkana za významný tvůrčí čin roku 2019.

Všichni jsou srdečně zváni!
Děkan fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno.

Více

Načítám mapu…

Sdílení události