Sledujte živě: „Smrtí smrt překonat? Umění Říma IX. století, kult relikvií a vítězství světla“

V roce 817 se Řím cítí jako obležené město. Pocit ohrožení vytváří krize Byzantské říše, hegemona křesťanského Středomoří, i útoky Arabů a Normanů na Apeninský poloostrov. V této nejisté době se papež Paschal I. (817–824) rozhoduje ukrýt do města jeden z největších římských pokladů: těla křesťanských mučedníků, která do té doby ležela v katakombách za hradbami. Díky situaci, kterou bychom dnes mohli pojmenovat jako vyhlášení „stavu nouze“, tak ruší více než čtyři sta let trvající zákon, který zakazoval přenášet těla zesnulých a dělit jejich ostatky, a mění tím navždy dějiny Evropy. Římské relikvie se stanou epicentrem lidové úcty i mocným nástrojem v rukách katolické církve. 
Ale byla situace v roce 817 taková, jak ji prezentovala tehdejší média – tedy mozaiky a fresky? Nevyužil náhodou Paschal krize a „stavu nouze“ pro své politické a mocenské účely? A věřil vůbec tomu, co dělal? Příklad z devátého století ukazuje, jak komplikované věci mohou být, a také, že ne vše je takové, jak se zdá. Hlavní roli v našem povídání budou hrát obrazy – mocný nástroj včera i dnes.

Středověc Jinax, přednáškový cyklus pro veřejnost organizovaný Seminářem dějin umění FF MU, pokračuje živým přenosem ve středu 22. dubna v 19:00 hod. Doc. Ivana Folettiho a téma „Smrtí smrt překonat? Umění Říma IX. století, kult relikvií a vítězství světla“ můžete sledovat zde

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.