Učit umění

Kolokvium Učit umění se soustředí na didaktickou problematiku zprostředkování umění: co a jak učit budoucí tvůrce (výtvarné umělce, spisovatele, skladatele), zprostředkovatele (vědce, učitele, kurátory, překladatele, kritiky, manažery) i příjemce umění (diváky, čtenáře, posluchače)? Jaké metody výuky, jaké didaktické strategie, jaké poznávací, analytické a interpretační postupy jsou vhodné? Co podporuje růst senzibilizované osobnosti? Jak lze rozvíjet umělecký, interpretační nebo badatelský talent studenta? A jak musíme pečovat o pedagoga, aby nevyhořel? Jakou roli má ve vzdělávání dnešní vysoká škola uměleckého nebo humanitního zaměření a jak ji naplňuje? Jakou pozici může mít umění na vědecky zaměřené univerzitě? Co je pro studenty i akademiky motivující a s jakými překážkami se potkávají? Co můžeme zlepšit, aby dobré výsledky našly ve společnosti pozitivní odezvu?

Program

9:00 Zahájení kolokvia
Moderuje: doc. Zbyněk Fišer

I. BLOK

9:15–9:45 doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D., FAVU Brno
Androgynekologie
Příběh mého prvního zadání pro studenty Ateliéru tělového designu.

9:45–10:15 Mgr.A Kateřina Šedá, UNES-CO Brno
O projektech
Naučit se jinak vidět, myslet a jednat. – Odvaha? Umění? Vzdělávání? Výchova?

10:15–10:30 PŘESTÁVKA


II. BLOK

10:30–11:00 Mgr. Jitka Cholastová, Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Prožitek ve výuce literatury
Vnímání literárního díla jako díla uměleckého předpokládá u čtenáře specifický druh angažovanosti. Estetický zážitek nelze plně postihnout prostřednictvím výlučně pojmového jazyka. Co to znamená pro výuku literárněvědné bohemistiky?

11:00–11:30 doc. Ivan Foletti, M.A., Docteur es Lettres, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Středověké umění jako (současný) zážitek
Svět je dnes doslova posedlý obrazy. Nacházíme je všude, ale stále více jim dominují dvojrozměrná zobrazení na displejích. Pro nové generace jsou tato zobrazení často skutečnější než sama skutečnost. Jak jim potom vyprávět o době, kdy moc obrazů spočívala v jejich materiální realitě a (často) jedinečnosti? Cílem mého příspěvku je představit metodu výuky středověkého umění, která má studenty vést v první řadě k tomu, aby se artefaktů, které studují, dotýkali. Síla středověkého umění spočívala však také v jeho spojení s rituály a jejich performativní silou. Proto bych se také rád zamyslel, jak je možné aktivovat umělecký předmět dob minulých skrze zkušenost vlastního těla, a konečně také nad tím, jak přítomný zážitek může pomoci pochopení minulosti.

11:30–12:15 PŘESTÁVKA


III. BLOK KULATÝ STŮL

12:30–13:45


KULATÝ STŮL

moderuje prof. Radek Horáček

 • prof. Radek Horáček (zakladatel studijního oboru galerijní pedagogika na PdF MU Brno)
 • prof. Zbyněk Janáček (zakladatel Fakulty umění na OU Ostrava)
 • dr. Petr Kamenický (zakladatel studijního oboru speciální výtvarná výchova na PdF MU Brno)
 • dr. Viktor Pantůček (spoluzakladatel studijního oboru sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno)
 • Témata kulatého stolu:
  Jaké je poslání mezioborových studií v oblasti umění? Jaký význam má interdisciplinarita pro profilování absolventa? Jakou budoucnost má oborová specializace absolventa uměleckého oboru, soustředěného na individuální osobnostní rozvoj? Jaká je uplatnitelnost absolventů na současném trhu práce? Jaké proměny čekají akademiky, studijní obory a instituce v nejbližších letech, prokáže-li stávající reforma VŠ svou životaschopnost?

  13:45–14:00
  Zakončení konference.

Vstup zdarma.

Kolokvium je součástí festivalu výtvarné kultury Brno Art Week, který společně pořádají Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU a TIC Brno. 

info@brnoartweek.cz

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.