Kontakt

(Knihovna překladů raného anglického dramatu)

Projekt Kapradí při FF MU byl financován z grantů GA AV ČR
„Elektronická knihovna překladů anglických dramat“ (B9164305; 2003–2004)
a „Elektronická knihovna novějších překladů anglických dramat“ (B901640501; 2005–2006).



              

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
A. Nováka 1, 602 00 Brno
tel.: +420 549 49 7217
e-mail: kacer@phil.muni.cz

 

Pavel Drábek

Mgr. Pavel Drábek, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
A. Nováka 1, 602 00 Brno
tel.: +420 549 49 3509
e-mail: drabek@phil.muni.cz