Stav projektu KaPRADí

(Objevy a odhalení)

Projekt Kapradí (Knihovna překladů raného anglického dramatu) je financován z grantů B9164305 a B901640501, udělených Grantovou agenturou Akademie věd ČR a FF MU v Brně.
Roky řešení 2003–2004 (B9164305) a 2005–2006 (B901640501).


V průběhu práce na grantu došlo k několika významným objevům a odhalením.

Neznámé překlady Josefa Jiřího Kolára

Byly nalezeny dosud zcela neznámé první verze překladů Shakespeara od Josefa Jiřího Kolára ze 40. let 19. století. Rukopisy překladů her Zkrocení zlé ženy a Kupec benátský, které byly nalezeny, jsou naprosto jiné než ty, které vyšly v tzv. „muzejní“ sbírce děl W. Shakespeara. Rukopisy překladů Hamleta a Macbetha se na mnoha místech značně liší.

Dlouho nezvěstný překlad Krále Leara
od Josefa Kajetána Tyla

Po více než půl století byl znovu nalezen rukopis překladu Krále Leara od Josefa Kajetána Tyla z roku 1835! Jedná se o původní text s cenzorským svolením ke slavné (a vůbec první české) inscenaci Krále Leara u nás, uvedené ve Stavovském divadle v Praze 13. prosince 1835.

První kompletní český překlad Shakespearova díla
od Františka Nevrly

Byla potvrzena zpochybňovaná domněnka. František Nevrla (1898–1982) byl prvním Čechem, který vytvořil překlad celého díla Williama Shakespeara, tj. 37 dramat, 154 sonetů a 5 lyricko-epických básní. Překlad dokončil počátkem 60. let. Přesto vyšlo v strojopisných rozmnoženinách Československého divadelního a literárního jednatelství (nyní DILIA) pouhých osm textů. Zbytek překladů zůstává v rukopise.

(Nevrlův překlad Hamleta vydal Pavel Drábek v nakladatelství Větrné mlýny.)

Neznámý překlad Bílé ďáblice (c1611) Johna Webstera
od Otokara Vočadla

V Divadelním ústavu v Praze byla nalezena úprava Websterovy Bílé ďáblice (The White Devil, c1611), kterou přeložil Otokar Vočadlo (1895–1974). S největší pravděpodobností se jedná o raný překlad.

Daniel Přibyl