Ukázky elektronických textů

(Knihovna překladů raného anglického dramatu)

Projekt B9164305, podporovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR a FF MU v Brně.
Roky řešení 2003–2004.překladatel

název překladu

vydání

rok vydání

formát
el. verze

poznámka

František Nevrla

Hamlet

první

2005

formát pdf

 

Josef Čejka

Antonius a Kleopatra

první

1858

formát pdf

 

Josef Čejka

Komédie plná omylů

první

1864

formát pdf

 

Josef Čejka

Veta za vetu

první

1862

formát pdf

 

Josef Čejka

Romeo a Julie

první

1861

formát pdf

 

Josef Čejka

Titus Andronikus

první

1870

formát pdf

 

Ladislav Čelakovský

Král Lear

první

1856

formát pdf

 

Ladislav Čelakovský

Bouře

první

1870

formát pdf

 

Ladislav Čelakovský

Král Jindřich IV. Díl I.

první

1859

formát pdf

 

Ladislav Čelakovský

Král Jindřich IV. Díl II.

první

1870

formát pdf

 

František Doucha

Král Jan

první

1866

formát pdf

 

František Doucha

Král Richard II.

první

1862

formát pdf

 

František Doucha

Dvé šlechticů Veronských

první

1869

formát pdf

 

František Doucha

Večer tříkrálový

první

1862

formát pdf

 

Josef Jiří Kolar

Hamlet, princ Dánský

první

1855

formát pdf

 

Josef Jiří Kolar

Makbeth

první

1868

formát pdf

 

Josef Jiří Kolar

Kupec Benátský

první

1859

formát pdf

 

Josef Jiří Kolar

Zkrocení zlé ženy

první

1872

formát pdf

 

Jakub Malý

Král Jindřich VI. Díl I.

první

1858

formát pdf

 

Jakub Malý

Král Jindřich VI. Díl II.

první

1861

formát pdf

 
Doprovodné texty a stati

autor

text

popis

datace

formát
el. verze

poznámka

Giovanbattista Giraldi Cinthio

Povídka o Maurovi
z knihy Hecatommithi

překlad

1565

formát pdf

literární předloha k Shakespearově Othellovi,
přeložili J. Pokorný a Z. Stříbrný.