Odborný asistent / odborná asistentka pro Seminář čínských studií

Pracoviště
Seminář čínských studií Filozofická fakulta
Termín přihlášek
22. 6. 2023
Nástup
1. 9. 2023
Typ úvazku
částečný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

odborný asistent / odborná asistentka

 

Pracoviště: Seminář čínských studií, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 0,5  

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023

Počet otevřených pozic: 1

Uzávěrka přihlášek:  22. 6. 2023

 

Na Seminář čínských studií hledáme kolegyni/kolegu na pozici odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na čínskou lingvistiku a výuku čínštiny.

 

Předpokládaná náplň práce:

Pedagogická

 • výuka v bakalářském nebo magisterském studijním programu – 2 až 3 kurzy za semestr
 • vedení, konzultování a oponování bakalářských a diplomových prací 
 • podíl na organizačním zabezpečení pedagogické činnosti, zejména supervize jazykových lektorů
 • podíl na publikační činnost zejména pro vzdělávací účely, příprava studijních a výukových materiálů
 • členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky
 • vedení kvalifikačních prací

Výzkumná

 • publikace výsledků v recenzovaných časopisech, vědeckých monografiích nebo recenzovaných sbornících (nejméně 1 akademický článek ročně umístěný ve WoS, Scopus, nebo jinak prokazující srovnatelnou kvalitu)
 • aktivní účast na tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích a odborných setkáních a prezentace výsledků výzkumu
 • aktivní snaha o získávání grantových projektů

Další

 • podíl na zabezpečení provozní a administrativní činnosti související se sjednaným druhem práce podle pokynů vedoucího pracoviště
 • běžné administrativní úkony při správě vlastních předmětů, používání elearningu a komunikace se studenty prostřednictvím Informačního systému MU
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné a pedagogické činnosti, včetně související administrativy

 

Požadavky na uchazeče:

 • titul Ph.D. a badatelské zaměření na čínskou lingvistiku a výuku čínštiny
 • existující akademická publikační činnost
 • zkušenost s výukou čínštiny na vysoké škole
 • akademická publikační činnost v angličtině
 • zkušenost s aktivním vystoupením na mezinárodní vědecké konferenci
 • aspoň pětiletá zkušenost s výukou čínského jazyka
 • rodilý mluvčí českého nebo slovenského jazyka (nebo znalost na úrovni rodilého mluvčího) – je podmínkou
 • standardní akademická znalost angličtiny (schopnost plynné komunikace v angličtině v mezinárodním akademickém prostředí – ústní komunikace i psaní/čtení) – je podmínkou
 • schopnost realizovat akademický výzkum postavený na zdrojích v čínštině (bude doloženo publikovaným akademickým článkem) – je podmínkou

 

Pracovní prostředí (doplňte pouze informace specifické pro Vaše pracoviště)

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award
 • otevřenost vůči podnětům v oblasti výuky, vědy a popularizace programu
 • výhodné umístění fakulty v centru města 
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života

Zaměstnanecké benefity

 • 8 týdnů dovolené, pružná pracovní doba s možností částečně využívat práci z domova pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, možnost umístit Vaše dítě do dětské skupiny Elánek v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 22. 6. 2023 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • motivační dopis s upřesněním oblasti výzkumného zájmu
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
 • přehled vědecké a publikační činnosti

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.
Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: eva.urbanova@phil.muni.cz, tel.: 549 49 5227

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Doložení požadovaných dokumentů při odeslání e-přihlášky:
V případě nedodání dokumentů při odeslání e-přihlášky, může být uchazeč/ka maximálně jednou vyzván/a k jejich doložení k určitému datu. Pokud materiály nedodá do uplynutí tohoto termínu, nebude zařazen/a do dalšího kola výběrového řízení.

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Seminář čínských studií je pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které realizuje výuku v bakalářském a navazujícím magisterském programu čínská studia. Seminář čínských studií je jedním ze tří sinologických pracovišť na českých univerzitách. Nabízí intenzivní výuku moderní čínštiny a studium čínské kultury ve všech jejích aspektech (společnost, politika, dějiny, čínské myšlení, literatura). Program se zaměřuje na moderní Čínu, avšak s důrazem na znalost tradiční čínské kultury. Studenti mají k dispozici bohatou nabídku stipendií ke studiu v Číně nebo na Taiwanu. Seminář čínských studií rovněž pravidelně pořádá letní školy, mezinárodní konference a workshopy a další zajímavé aktivity mimo vlastní studijní program.

https://cinskastudia.phil.muni.cz/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.dvavra@mail.muni.cz, +420 776 039 515

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.