Odborný asistent / odborná asistentka pro Ústav románských jazyků a literatur - (zástup za MD + RD)

Pracoviště
Ústav románských jazyků a literatur Filozofická fakulta
Termín přihlášek
25. 6. 2023
Nástup
1. 9. 2023
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

odborný asistent / odborná asistentka

 

Pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 1,0   

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023

Počet otevřených pozic: 1 - (zástup za MD + RD)

Uzávěrka přihlášek:  25. 6. 2023

 

Na Ústav románských jazyků a literatur FFMU hledáme odborného asistenta či asistentku se zaměřením na výuku španělštiny jako cizího jazyka pro oborové studenty bakalářského studia, aplikované lingvistiky a normativní gramatiky španělského jazyka. Podmínkou je ukončené doktorské studium v oboru Románské jazyky, Španělský jazyk či Aplikovaná jazykověda se zaměřením na španělštinu a publikační činnost v oboru. Výhodou je zkušenost s výukou na vysoké škole.

 

Předpokládaná náplň práce:

Pedagogická

 • podíl na výuce oborových předmětů praktického jazyka pro oborové studenty bakalářského cyklu (normativní gramatika, slovní zásoba, písemný projev)
 • podíl na výuce oborových předmětů z oblasti aplikované jazykovědy a gramatiky španělštiny
 • vedení a oponování bakalářských a diplomových prací
 • podíl na organizačním zajištění pedagogické činnosti v rámci pracoviště

Výzkumná

 • podíl na publikační a další vědeckovýzkumné činnosti pracoviště
 • samostatná publikační činnost v relevantních domácích a především zahraničních recenzovaných časopisech (Scopus / Web of Science)
 • aktivní účast v grantových projektech podávaných a realizovaných na pracovišti
 • účast na domácích a zahraničních konferencích s příspěvky, které prezentují vlastní výzkum   

Další

 • podíl na zabezpečení provozní a administrativní činnosti na pracovišti v rámci vykonávané akademické profese dle pokynů vedoucího pracoviště
 • běžné administrativní úkony při správě vlastních vyučovaných předmětů (e-learning apod.), komunikace se studenty prostřednictvím IS MUNI
 • podíl na propagaci oboru a jeho studia na FFMU

 

Požadavky na uchazeče:

 • opdmínkou je řádně zakončené doktorské studium v oboru Románské jazyky, Španělský jazyk nebo Aplikovaná jazykověda se zaměřením na španělštinu
 • podmínkou je i publikační činnost v oboru didaktiky španělštiny, aplikované lingvistiky se zaměřením na španělštinu nebo španělské jazykovědy obecně
 • výhodou je zkušenost s výukou španělského jazyka a odborných oborových předmětů na domácí či zahraniční vysoké škole
 • povinností je publikační činnost s mezinárodních recenzovaných časopisech
 • výhodou je zkušenost s účastí v mezinárodních či alespoň domácích výzkumných projektech jako hlavní řešitel nebo člen týmu
 • předchozí praxe není vyžadována, je však výhodou (zvláště výuka španělského jazyka nebo jazykovědy španělštiny v akademickém prostředí)
 • výhodou je znalost i dalšího románského jazyka

Požadavky související s náplní práce:

 • běžná znalost práce na počítači na uživatelské úrovni s kancelářskými a komunikačními aplikacemi (MS Office, MS Teams, Zoom apod.)
 • schopnost využívání moderních výukových prostředků a materiálů
 • podpora aktivního zapojování studentů do debat v hodině
 • schopnost prezentovat výsledky vlastního výzkumu mezinárodní odborné veřejnosti i širokému publikus
 • schopnost samostatné vědeckovýzkumné činnosti
 • koncepčnost a systémovost ve vlastní pedagogické i vědecké práci
 • organizační schopnosti
 • pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, trpělivost a empatie při jednání s lidmi

Výhodou je:

 • zkušenost s dřívějším působení v akademickém prostředí
 • zkušenost i z dalších oblastí vzdělávání

 

Pracovní prostředí (doplňte pouze informace specifické pro Vaše pracoviště)

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award
 • otevřenost vůči podnětům v oblasti výuky, vědy a popularizace programu
 • výhodné umístění fakulty v centru města 
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života

Zaměstnanecké benefity

 • 8 týdnů dovolené, pružná pracovní doba s možností částečně využívat práci z domova pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, možnost umístit Vaše dítě do dětské skupiny Elánek v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 25. 6. 2023 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • motivační dopis s upřesněním oblasti výzkumného zájmu
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
 • přehled vědecké a publikační činnosti

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.
Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: eva.urbanova@phil.muni.cz, tel.: 549 49 5227

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Doložení požadovaných dokumentů při odeslání e-přihlášky:
V případě nedodání dokumentů při odeslání e-přihlášky, může být uchazeč/ka maximálně jednou vyzván/a k jejich doložení k určitému datu. Pokud materiály nedodá do uplynutí tohoto termínu, nebude zařazen/a do dalšího kola výběrového řízení.

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Ústav románských jazyků a literatur FFMU patří k předním pracovištím v oblasti výuky a výzkumu v oboru. Nabízíme široké spektrem bakalářských i magisterských programů zahrnujících známé i méně obvyklé románské jazyky, jakož i doktorské programy románských jazyků a literatur. Realizujeme vlastní výzkumné projekty a spolupracujeme i s mezinárodními partnerskými institucemi. Pro více informací o pracovišti viz: https://romanistika.phil.muni.cz

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.ibuzek@phil.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.