Odborný asistent / odborná asistentka pro Historický ústav FF MU

Pracoviště
Historický ústav Filozofická fakulta
Termín přihlášek
14. 10. 2023
Nástup
1. 2. 2024
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

odborný asistent / odborná asistentka

 

Pracoviště: Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 1,0  

Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2024 

Počet otevřených pozic: 1 

Uzávěrka přihlášek:  14. 10 2023

 

Historický ústav FF MU hledá kolegyni / kolegu s odbornou specializací moderní dějiny (dějiny 19. a raného 20. století). Preferována je osoba, jež je připravena zastávat pozici slučující vědecké a pedagogické povinnosti. Nabízíme stabilní pracovní prostředí a významnou administrativní i odbornou podporu v oblasti vědecké práce.

 

Předpokládaná náplň práce:

 • kurzy pro studenty v bakalářském i magisterském stupni studia: Moderní dějiny (Dějiny českých zemí/Habsburské monarchie nebo obecné/světové/globální dějiny); výběrové kurzy dle vlastního badatelského zaměření. Pracovní zátěž: v prvním roce celkem 3 kurzy, v dalších letech 3-4 kurzy za semestr
 • vlastní výzkum, příprava vědeckých projektů
 • organizování vědeckých sympozií

 

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené doktorské studium (Ph.D.)
 • mezinárodní pracovní zkušenost (stipendia, výzkumné stáže, účast v projektech)
 • schopnost vést přednášky a semináře v českém i anglickém jazyce
 • schopnost samostatné vědecké práce
 • připravenost účastnit se řešení mezinárodních vědeckých projektů

 

Pracovní prostředí 

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award
 • otevřenost vůči podnětům v oblasti výuky, vědy a popularizace programu
 • kvalitní výzkumné zázemí v podobě dobře vybavené seminární knihovny
 • výhodné umístění fakulty v centru města 
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života

Zaměstnanecké benefity

 • 8 týdnů dovolené, pružná pracovní doba s možností částečně využívat práci z domova pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, možnost umístit Vaše dítě do dětské skupiny Elánek v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 14. 10. 2023 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • motivační dopis 
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
 • přehled vědecké a publikační činnosti

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.
Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: eva.urbanova@phil.muni.cz, tel.: 549 49 5227

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Doložení požadovaných dokumentů při odeslání e-přihlášky:
V případě nedodání dokumentů při odeslání e-přihlášky, může být uchazeč/ka maximálně jednou vyzván/a k jejich doložení k určitému datu. Pokud materiály nedodá do uplynutí tohoto termínu, nebude zařazen/a do dalšího kola výběrového řízení.

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Historický ústav je jedním ze zakládajících pracovišť Filozofické fakulty MU. Patří k předním vzdělávacím a vědeckým pracovištím v ČR na poli historie. Jeho zaměstnanci se odborně věnují primárně studiu zemských i šířeji pojatých středoevropských dějin, historiografii a metodologii v historických vědách, a v neposlední řadě také didaktice dějepisu. Veškeré relevantní informace lze nalézt na webu ústavu https://historie.phil.muni.cz/.

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:

doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., e-mail: malytomas@phil.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.