Výzkumník/výzkumnice v oboru digital humanities pro Centrum raně středověkých studií

Pracoviště
Centrum raně středověkých studií Filozofická fakulta
Termín přihlášek
20. 12. 2023
Nástup
1. 1. 2024 nebo dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum
Elektronická přihláška

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

výzkumník/výzkumnice v oboru digital humanities


Pracoviště: Centrum raně středověkých studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Výše pracovního úvazku: 1,0   

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2024 nebo dle dohody - 30. 6. 2028

Počet otevřených pozic: 1 

Uzávěrka přihlášek:  13. 12. 2023

 

Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vypisují výběrové řízení na pozici specialisty/specialistky na digital humanities se zaměřením na politologii či historické vědy. Pozice se vypisuje v rámci čtyř a půl letého OP JAK projektu „Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury (RES-HUM)“ s registračním číslem CZ.02.01.01/00/22_008/0004593, řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Pozice se vypisuje na plný úvazek (40 hodin týdně). Úspěšný/úspěšná uchazeč/uchazečka nastoupí na pozici od 1. ledna 2024 nebo co nejdříve po tomto datu.

 

Předpokládaná náplň práce:

 • provádět výzkum zaměřený na koncipování a implementaci nástrojů digital humanities v interdisciplinárním diskurzu a výzkumné praxi
 • koncipovat a implementovat interdisciplinární projektovou databázi obsahující heterogenní data (vizuální, textová, materiální, biologická, technická aj.)
 • vytvářet (ve spolupráci s odborníkem na databáze) multimediální platformu sloužící k diseminaci výsledků interdisciplinárního výzkumu širší veřejnosti
 • prezentovat a publikovat výsledky výzkumu v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech a na dalších platformách (články, prezentace na konferencích, přednášky pro širokou veřejnost apod.)
 • přispívat k výzkumným aktivitám Centra raně středověkých studií a Ústavu archeologie a muzeologie

 

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené Ph.D. vzdělání v posledních 7 letech před nástupem na projek;
 • významná mezinárodní zkušenost (za posledních 5 let alespoň 2 roky strávené Ph.D. studiem v zahraničí nebo na výzkumné pozici v zahraničí s min. úvazkem 0,5)
 • publikační činnost, za poslední 3 roky minimálně dva publikační výstupy v periodikách registrovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus
 • významná zkušenost v oboru digital humanities a politologii či historických vědách
 • profesní zaměření na roli digital humanities a politologie či historických věd v interdisciplinárním výzkumu
 • specializace na historii a mediální diskurz (eventuálně včetně nových médií a role digital humanities v tomto diskurzu)
 • znalost teoretických východisek a praktická zkušenost s existujícími výzkumnými infrastrukturami a nástroji oboru digital humanities
 • praktická zkušenost s vytvářením a implementací databází, ideálně v oblasti kulturního dědictví
 • výborná písemná a mluvená znalost anglického jazyka
 • schopnost jasně formulovat výsledky výzkumu
 • schopnost přípravy mezinárodního výzkumného projektu (např. ERC Starting Grant)
 • zkušenost s výzkumnými projekty výhodou
 • schopnost práce v mezinárodním a interdisciplinárním týmu

Pracovní prostředí 

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award
 • práce v dynamickém mezinárodním a interdisciplinárním prostředí
 • výhodné umístění fakulty v centru města: možnost parkování v garáži fakulty


Zaměstnanecké benefity

 • 6 týdnů dovolené, pružná pracovní doba s možností částečně využívat práci z domova pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, možnost umístit Vaše dítě do dětské skupiny Elánek v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 13. 12. 2023 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • Motivační dopis 
 • Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe (včetně informací o zapojení do výzkumných grantů)
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
 • Přehled vědecké a publikační činnosti
 • Dva referenční dopisy

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.
Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: eva.urbanova@phil.muni.cz, tel.: 549 49 5227

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Centrum raně středověkých studií 
Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách pracoviště: https://www.earlymedievalstudies.com/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres, Docent in Church History, foletti@phil.muni.cz

 

Ústav archeologie a muzeologie
Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách pracoviště: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., machacek@phil.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.