Profesor/profesorka pro Psychologický ústav

Pracoviště
Psychologický ústav Filozofická fakulta
Termín přihlášek
14. 3. 2024
Nástup
1. 4. 2024
Typ úvazku
částečný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

profesor/profesorka

 

Pracoviště: Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
EU profil výzkumného pracovníka: R4 (profesor) 

Výše pracovního úvazku: částečný - 10 hodin/týden
Počet otevřených pozic: 1
Předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2024
Typ pracovní smlouvy: doba určitá (pracovní smlouva na 3 roky)
Uzávěrka přihlášek: 14. března 2024, 23:59 (SEČ – Praha)


Na Psychologický ústav hledáme kolegu/kolegyni na pozici profesora/profesorky se zaměřením na experimentální sociální psychologii.

 

Předpokládaná náplň práce:

Pedagogická

 • Tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti, zejména do vedení studentů doktorského nebo magisterského studijního programu.
 • Vedení přednášek nebo jiných forem výuky zejména v magisterském nebo doktorském studijním programu. Vedení a oponování diplomových a doktorských prací.
 • Působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky.
 • Oponentní posuzování doktorských nebo habilitačních prací nebo účast v komisi pro habilitační nebo jmenovacích řízení.
 • Podíl na publikační činnosti pro vzdělávací účely.

Výzkumná

 • Zabezpečování výzkumu, vývoje a inovací zejména iniciováním a vedením výzkumných, případně vývojových nebo inovačních programů nebo projektů. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje se zásadním významem pro daný vědní obor a publikace jeho výsledků v recenzovaných časopisech nebo
 • aktivní účast na tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích a odborných setkáních a prezentace výsledků výzkumu,
 • recenzní a oponentská činnost na národní úrovni při posuzování projektů v rámci příslušného oboru.

Další

 • Podíl na zabezpečení provozní a administrativní činnosti související s vykonávanou akademickou pozicí podle pokynů vedoucího pracoviště, např.:
  běžné administrativní úkony při správě vlastních předmětů, používání e-learningu a komunikace se studenty prostřednictvím Informačního systému MU,
  organizace a účast na zahraničních stážích studentů i akademických pracovníků,
  podíl na propagaci oboru.

Požadavky na uchazeče:

 • Jmenování profesorem.
 • Odborné zaměření na experimentální sociální psychologii a interkulturní psychologii.
 • Výsledky na mezinárodní úrovni (vědecké výsledky, granty, pedagogické výsledky apod.), dlouhodobá zahraniční pracovní zkušenost, zásadní podíl na realizaci významných mezinárodních vědeckých projektů, mezinárodní přednášková činnost.

Délka požadované praxe

 • Praxe v oboru psychologie minimálně 15 let.

Další znalosti a dovednosti:

Jazykové znalosti

 • Znalost českého jazyka na úrovni C2 a anglického jazyka na úrovni B2/C1/C2.
 • Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem.
 • Vysoká úroveň znalosti nejméně jednoho z dále jmenovaných jazyků: němčina, francouzština.

 

Požadavky související s náplní práce:

 • Prezentační, organizační, didaktické a mentorské dovednosti na pokročilé úrovni.
 • Schopnost přenášet výsledky vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti.
 • Schopnost podílet se na publikační činnosti pro vzdělávací účely.
 • Schopnost samostatně řešit a vést výzkumné projekty se zásadním významem pro daný obor.
 • Schopnost samostatné publikační činnosti.

 

Výhodou je:

 • Znalost univerzitního prostředí.
 • Zkušenost z univerzitního prostředí.
 • Předchozí zkušenost s prací v oblasti vzdělávání.

 

Pracovní prostředí 

 • Zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Kvalitní výzkumné zázemí v podobě dobře vybavené knihovny.
 • Výhodné umístění fakulty v centru města.
 • Vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života.

Zaměstnanecké benefity

8 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu s možností částečně využívat práci z domova pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, možnost umístit Vaše dítě do dětské skupiny Elánek v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 14. 03. 2024 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
 • přehled vědecké a publikační činnosti

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.
Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: Mgr. Eva Brázdová Urbanová, e-mail: eva.urbanova@phil.muni.cz

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Informace o Psychologickém ústavu na Filozofické fakultě MU najdete na: https://psych.phil.muni.cz/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., e-mail: blatny@phil.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.