PhD výzkumník/výzkumnice v psychologii a kognitivní vědě

Pracoviště
Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství Filozofická fakulta
Termín přihlášek
21. 4. 2024
Nástup
1.9.2024
Typ úvazku
částečný
Obor činnosti
Věda a výzkum
Elektronická přihláška

Děkanka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

PhD výzkumník/výzkumnice v psychologii a kognitivní vědě

Pracoviště: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA), Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Typ pozice: neakademická pracovní pozice ve výzkumu

EU profil výzkumníka: R1

Výše pracovního úvazku: poloviční úvazek, 20 hodin týdně

Pracovní poměr na dobu:  určitou (pracovní smlouva na dobu 1 rok s možností prodloužení)

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Počet otevřených pozic: 2

Uzávěrka přihlášek: 21. 4. 2024

KOHO HLEDÁME

Hledáme osoby se vzděláním v sociální psychologii, kognitivní vědě nebo sociální neurovědě, které by rády pracovaly a zároveň studovaly doktorský program v rámci vysoce interdisciplinárního projektu zaměřeného na výpočetní model náboženského rozhodování. Computing Religious Devotion (CREDO; viz https://www.levyna.cz/en/about-us/research/credo-project) je pětiletý projekt (2024-2028), financovaný GAČR a řešený na Masarykově univerzitě (Brno, Česká republika).

Úspěšní/é kandidáti/kandidátky budou studovat PhD program v religionistice pod vedením hlavního řešitele CREDO projektu – Dr. Martina Langa (se začátkem 09/2024) a pracovat jako výzkumník/výzkumnice na projektu (se začátkem 01/2025; 0.5 úvazek). Téma dizertace by se mělo týkat tématu CREDO projektu, ale metodologicky může vybírat z pestré škály přístupů reprezentovaných v projektu (např. Matematické modelování, experimentální psychologie, kros-kulturní psychologie, sociální neurovědy). Úspěšná osoba bude pracovat v plně vybavené laboratoři (EEG, fNIRS, BIOPAC) a na terénní stanici na Mauriciu.

Cílem projektu je vyvinout výpočetní model morálního rozhodování. Základní hypotézou tohoto projektu je, že náboženské přesvědčení, vytvořené skrze náboženskou praxi, je silným předpokladem (prior) v mysli. Když mysl simuluje možné akce během rozhodování, náboženské akce jsou snadno dostupné a vybrané kvůli jejich vysoké hodnotě.

Při empirických testech tohoto modelu, bude projekt zjišťovat, jak náboženské přesvědčení ovlivňuje sílu náboženských předpokladů během normativního rozhodování v různých laboratorních a terénních studiích. V rozsáhlé mezikulturní studii pak dále projekt otestuje, jak víry a praktiky různých náboženských tradic ovlivňují kognitivní výpočty během normativních rozhodnutí. Cílem projektu CREDO je vytvořit jedinečný a komplexní model toho, jestli a jak náboženské přesvědčení ovlivňuje každodenní rozhodování.

Upozorňujeme, že podmínkou přijetí na výzkumnou pozici je nástup do doktorského studia religionistiky (více info zde: https://religionistika.phil.muni.cz/en/for-phd-applicants).

HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE

 • Spolupráce s projektovým týmem (řešitel, 2 postdoc výzkumníci/výzkumnice, 2 doktorandi/doktorandky).
 • Návrh experimentálních studií testujících výpočetní model náboženského rozhodování.
 • Publikovámí výzkumných článků pro v recenzovaných časopisech.
 • Představení výsledků na konferencích a výzkumných seminářích.

POŽADUJEME

 • Mgr. (nebo blížící se k Mgr.) v antropologii, psychologii, kognitivní vědě, neurovědě nebo příbuzném oboru.
 • Anglický jazyk (B2 nebo vyšší).
 • Schopnost spolupracovat v týmu.

Další kvalifikace, které hledáme (ale nejsou nezbytné):

 • Předchozí práce v oblasti sociální kognice, rozhodování, morální psychologie a souvisejících témat.
 • Kompetence v navrhování a provádění behaviorálních/neurovědných experimentů.
 • Znalost programování v jazyce R, Python nebo Matlab.
 • Zkušenosti s praktikami otevřené vědy (předregistrace, registrovaný report, otevřený kód/otevřená data).

NABÍZÍME

 • Konkurenční plat.
 • Akademický růst v podnětném výzkumném prostředí.
 • Cestovné.
 • Přátelské a neformální pracovní prostředí.

Pracovní prostředí

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award.
 • práce v dynamickém, mezinárodním a interdisciplinárním prostředí.
 • výhodné umístění fakulty v centru města.

Zaměstnanecké benefity

6 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu s možností částečně využívat práci na dálku pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění nebo školkovné, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, dětská skupina Elánek pro děti zaměstnanců v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 21. 4. 2024 (použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.  

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • Motivační dopis o maximální délce jedné stránky
 • CV obsahující souhrn pracovních zkušeností, publikační aktivity a zapojení do výzkumných projektů
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Návrh dizertačního projektu o maximální délce jedné stránky

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky. Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu. V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU:

Mgr. Silvie Rampouchová, e-mail: rampouchova@phil.muni.cz, telefon: +420 594 49 8030

 

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

 Vhodní kandidáti / vhodné kandidátky budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu.

Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí. Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/phil.muni.czPro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award: https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště:

Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) je interdisciplinární tým výzkumníků a výzkumnic zabývajících se evolucí a fungováním kognitivních mechanismů lidské mysli, které usnadňují náboženskou kognici, chování a instituce. Oceňujeme otevřenou vědu, kolegialitu a spolupráci.

Martin Lang je ředitelem LEVYNA a hlavním řešitelem projektu CREDO. Jeho práce se pohybuje na pomezí humanitních věd a kognitivních a behaviorálních věd. Ve svém výzkumu kombinuje laboratorní experimenty s terénními studiemi ke zodpovězení obecných otázek ohledně procesu, kterým lidská mysl vytváří kulturní prostředí a funguje v nich. Nedávno obdržel ocenění od proděkana na Masarykově univerzitě za mentorství vynikající disertační práce.

Webové stránky: https://www.levyna.cz/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici: Dr. Martin Lang, e-mail: martinlang@mail.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.