medailonky

Radoslav Večerka: Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů
2. vydání
(Linguistica ONLINE, ed. Aleš Bičan & Vít Boček, vydáno: 25. srpna 2008)Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů jsou rozsáhlým dílem Radoslava Večerky, které po mnoho let sesbírával a nakonec zpracoval jako dodatek ke spisu Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (Praha, 2007), na kterém se také autorsky podílel. Svou rozsáhlostí však Medailonky překročily možnosti tohoto spisu, a tak vycházejí poprvé souborně v časopise Linguistica ONLINE. Text byl doplněn několika sty fotografií a v budoucnu jej autor hodlá rozšiřovat.

Na jaře roku 2008 Radoslav Večerka připravil druhé vydání svých Medailonků. Celý text byl revidován a doplněn, přibylo také mnoho nových fotografií lingvistů. První vydání se tímto stalo zastaralé.

Jak již název napovídá, Medailonky obsahují biografické a bibliografické informace o českých lingvistech, kteří zasvětili svou práci bohemistice a slavistice. Text nabízí 200 stran údajů o mnoha stovkách lingvistů, především pak informace o publikacích, které byly o těchto lingvistech napsány. Věříme proto, že se stanou užitečným zdrojem pro všechny ty, kteří budou pátrat po životě a díle našich předních jazykovědců.

* * *