O Neolitické skupině

Charakteristika

Sdílíme poznatky, data a kritické názory

Neolitická skupina je otevřené seskupení zájemců/-kyň o poznání zaniklých lidských společností mladší a pozdní doby kamenné (cca 6000-2000 BC). Nechceme se však omezovat nějakými pevnými časovými či geografickými hranicemi, které si archeologové/-žky tak jako tak uměle vytvořili/-y, a jsme více než otevřeni také jiným tématům z antropologie nebo archeologie (např. etnoarcheologie, experimentální archeologie, teorie archeologie). Sdílíme poznatky, data a kritické názory a rádi bychom tak přispěli/-y k dynamičtější interdisciplinární spolupráci při výzkumu neolitu a eneolitu ve střední Evropě.

Máme zájem o společné dílo

Jedním z našich hlavních cílů je vytvořit, spravovat a šířit jednotnou databázi k popisu keramiky, která by mohla být využívána pro nádoby neolitu a eneolitu střední Evropy. Neolitická skupina pořádá během roku několik veřejných přednášek, diskuzí, exkurzí a workshopů.

Neolitická skupina byla založena v roce 2012 v Brně, kde se nachází její těžiště. Vzhledem ke svojí excentričnosti se však může fyzicky vyskytovat i jinde.

Ideové založení

Zdrojem energie neolitické skupiny jsou především její členové

Neolitická skupina nemá organizační strukturu ani finanční zdroje, zejména pak postrádá hierarchii – je založena na dobrovolné práci členů a příznivců. Zdrojem energie neolitické skupiny jsou jednotliví účastníci, kteří svým přístupem uvádějí skupinu v provoz.

Neolitická skupina je kosmopolitní sdružení badatelů a studentů všech oborů se zájmem o výzkum neolitu/eneolitu střední Evropy.

Účastníci neolitické skupiny jsou kritičtí vůči svým kolegům ve smyslu článku Archaeology is nothing if it is not critique. Být kritický znamená mít zájem o práci kritizovaného/-é a cílem je společná snaha o dosažení jeho/-jích lepších výsledků.

Lidé v Neolitické skupině

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info