Lidé

Ivana Vostrovská

Sekce archeologie, Oddělení historie, Palackého Univerzita Olomouc
academia.edu
ivana.vostrovska@seznam.cz


Specializuje se na sídlištní archeologii, v souvislosti s tímto tématem na formativní procesy. V rámci neolitu se zabývá kulturou s lineární keramikou a zajímá se o technologii keramiky.

Na Masarykově univerzitě pracuje od roku 2010 na disertační práci s názvem Sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách" v kontextu středoevropského osídlení na počátku neolitu.

Od roku 2011 pracuje jako archeoložka a laborantka na Univerzitě Palackého v Olomouci. 


František Trampota

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov
academia.edu
trampota@rmm.cz


Mezi profesní zájmy patří období neolitu a eneolitu, analýzy v makroprostoru a distribuční charakteristiky hmotné kultury. Dále potom teorie archeologie, petroarcheologie, geoarcheologie a sociální antropologie.

Vystudoval bakalářské, magisterské i doktorské studium na Ústavu archeologie a muzeologie na Masarykově univerzitě, v současnosti polovinu pracovního času věnuje činnosti v Regionálním muzeu v Mikulově a polovinu času se věnuje ostentativnímu flákání.

V letech 2010 a 2012 se spolupodílel na organizování mezinárodních konferencí s tematikou teorie archeologie.Jan Kolář

Ústav archeologie a muzeologie Masarykova Univerzita Brno, Oddělení vegetační ekologie Botanický ústav AV ČR Brno
academia.edu
janik.kolar@seznam.cz


Výzkumné otázky se týkají fungování společnosti 3. tisíciletí BC, land-use v minulosti a teorie archeologie.Studoval archeologii na Masarykově univerzitě v Brně, avšak během zahraničních studijních pobytů na Universität Wien a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zjistil, že archeologie se dá pojmout jinak.

Účastnil se několika zahraničních výzkumných expedic do Bosny a Hercegoviny (neolitické telly Okolište a Jagnilo, mohylník z doby železné Kupres). V roce 2010 a 2012 byl spoluorganizátorem mezinárodních konferencí zaměřených na teorii středoevropské archeologie.Petr Pajdla

Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova Univerzita Brno (student)
academia.edu
petr.pajdla@gmail.com


Momentálně studuje archeologie na Masarykově univerzitě.

Zajímá se především o neolit, konkrétně společnost a distribuční mechanismy v daném období, především ve spojení s broušenými kamennými artefakty. Dále je možné zmínit tradiční řemesla pracující s organickými materiály a včelařství.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info