Čtenářský kroužek

 • Stěžejní myšlenkou čtenářského kroužku je otevřená diskuze nad dvěma články na vybrané téma.
 • Vesměs jsou diskutována témata, která bývají na naší univerzitní půdě v běžné výuce z různých důvodů opomíjena.
 • Setkání probíhají v nepravidelných, obvykle však měsíčních intervalech (pozvánky viz aktuality).
 • Zúčastnit se může kdokoli se zájmem o danou problematiku.
 • Máte témata či články, o kterých byste chtěli diskutovat? Neváhejte se ozvat Janu Kolářovi.

Čtenářský kroužek I: Sociální hranice

Souvisí hranice v hmotné kultuře s hranicemi sociálními?

 • Parkinson, W. A. 2006: Tribal boundaries: Stylistic variability and social boundary maintenance during the transition to the Copper Age on the Great Hungarian Plain, Journal of Anthropological Archaeology 25, 33-58.
 • Hodder, I. 1979: Economic and social stress and material culture patterning, American Antiquity 44 (3), 446-454.

Čtenářský kroužek II: Keramika

V české archeologii se často význam tohoto (asi nejdůležitějšího) archeologické pramene redukuje na relativní chronologii, často se ze článků dovídáme o počtu sovích hlaviček, pupíčků či hrnců. Jak lze však tuto variabilitu interpretovat v rámci živé společnosti? Proč byla keramika zdobena? Skutečně její tvůrci odlišovali svoje vlastní chronologické fáze?

  • Gosselain, O. P. 1999: In Pots we Trust: The Processing of Clay and Symbols In Sub-Saharan Africa, Journal of Material Culture 4, 205-230.
  • Shennan, S. J. - Wilkinson, J. R. 2001: Ceramic Style Change and Neutral Evolution: A case study from Neolithic Europe, American Antiquity 66 (4), 577-593.

Čtenářský kroužek III: Štípaná kamenná industrie

Často se setkáváme spíše s popisnou analýzou technologie a typologie, do interpretace se však nikomu moc nechce. Jak to vlastně může být s tvůrci ŠI? Kdo tyto artefakty vyráběl a používal? Muži? Ženy? Děti?

 • Sillitoe, P. - Hardy, K. 2003: Living Lithics: ethnoarchaeology in Highland Papua New Guinea, Antiquity 77 (297), 555–566.
 • Arthur, K. W. 2010: Feminine Knowledge and Skill Reconsidered: Women and Flaked Stone Tools, American Anthropologist 112 (2), 228-243.

Čtenářský kroužek IV: Izotopy a aDNA

 • Bentley, R. A. - Bickle, P. - Fibiger, L. et. al. 2012: Community differentiation and kinship among Europe’s first farmers. Proceedings of the National Academy of Sciences 109/24.
 • Brandt, G. - Haak, W. - Adler, C. J. et. al. 2013: Ancient DNA Reveals Key Stages in the Formation of Central European Mitochondrial Genetic Diversity. Science 342/257.

Čtenářský kroužek V

Na tento čtenářský kroužek jsme se rozhodli přečíst si některé články z Anthropologie 53/3 (odkaz), která vychází ze sekce organizované Haraldem Stäublem, Jaroslavem Řidkým a Petrem Květinou na EAA 2013 v Plzni s názvem What is changing and when - post-LBK Life in Central Europe.

Čtenářský kroužek VI: Archeologie v sociopolitickém kontextu

V pořadí šestý čtenářský kroužek bude na téma nacionalistické, koloniální a imperialistické archeologie.

 • Trigger, B.G., 1984: Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist, Imperialist. Man 19, 355.
 • Habu, J. - Fawcett, C. - Matsunaga, J.M., 2008: Introduction: Evaluating Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist Archaeologies. In: Habu, J. - Fawcett, C. - Matsunaga, J.M. (Eds.), Evaluating Multiple Narratives. Springer: New York, 1–11.

Čtenářský kroužek VII: New archaeology D. L. Clarkea

Na dalším čtenářském kroužku se zaměříme na Davida L. Clarkea a procesualismus v jeho podání. Číst budeme následující:

 • Clarke, D. L. 1973: Archaeology: the Loss of Innocence. Antiquity 47, 6-18.
 • Hodder, I. 1981: Towards a Mature Archaeology, in I. Hodder, G. Isaac and N. Hammond (Edd.), Pattern of the Past. Cambridge: Cambridge University Press, 1-13.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info