Budova FF, Jaselská 18, budova J, Gorkého-Jaselská

Ústav jazykovědy a baltistiky

Sídlo: Jaselská 201/18, 602 00 Brno, budova J
Vstup do budovy: Gorkého 7, vstup přes budovu G (hlavní vstup)
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1515
e-mail:

Webové stránky pracoviště