Budova FF, Gorkého 14, budova B1, Budova B1

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova B1
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1582
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 23 6
Pedagogičtí pracovníci: 12 3
Profesoři: 1 0
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 4 0
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 12 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 11 7
Celkový počet vyučujících: 21 6
zaměstnanců: 15 3
studentů: 1 1
externistů: 5 2
Celkový počet doktorských studentů: 22 13
z toho v kombinované formě: 3 2

platné ke dni 18. 9. 2020