Videodokumentace

Fotodokumentační pracoviště CIT technicky zaniklo k 28. 2. 2016. Níže najdete popis současných služeb poskytovaných v této oblasti.

  1. Kancelář e‑learningu (KE) zajišťuje videozáznamy z akcí přímo souvisejících s akademickou/vědeckou činností, jako jsou přednášky, konference, panelové diskuse, workshopy, umělecké akce atp., tedy souhrnně akce vyžadující vyšší míru technického a organizačního zajištění. 
    Záznam a jeho zpracování provádí vyškolení spolupracovníci KE (typicky studenti FF), výstupní kontrolu a předání zpracovaného záznamu opět zajistí pracovníci KE. Podrobnosti včetně kontaktů naleznete na webu Kanceláře e-learningu.
    Záznamy běžné výuky KE – z kapacitních důvodů – aktuálně nezajišťuje.
     
  2. Digitalizaci dokumentů různého typu zajišťuje v CIT pracoviště digitalizace – viz popis digitalizačních služeb v dokumentovém serveru (přístupný pro zaměstnance a doktorské studenty FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.