Studijní oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení FF MU jsou od 7. 7. do 31. 8. 2020 stanoveny takto: 

STŘEDA 10:00–12:00, 13:00–15:00 hod.

V termínu 10.–21. 8. 2020 bude z důvodu čerpání dovolených provoz omezen – nebudou přítomny všechny studijní referentky (svou přítomnost domluvte předem na adrese studijni@phil.muni.cz).

Osobní přítomnost studentů a absolventů na SO FF MU je možná pouze po předchozí e-mailové domluvě s příslušnou studijní referentkou. Osobní návštěva SO FF MU slouží pouze pro řešení situací, které nelze vyřídit elektronicky (vydání různých potvrzení pro úřady, vydání diplomu, osobní podepsání rozhodnutí o uznání předmětů). Konzultace a poradenství bude nadále poskytováno výhradně e-mailem a telefonicky.

Studijní referenti

Bakalářské a magisterské prezenční studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Ing. Magdaléna Dvořáčková
telefon: 549 49 3032
e‑mail:

Příjmení začínající na A–G

Mgr. Veronika Klecová
telefon: 549 49 4652
e‑mail:

Příjmení začínající na H–Koš

Mgr. Pavlína Švástová
telefon: 549 49 5021
e‑mail:

Příjmení začínající na Kot–N

Ing. Vlasta Taranzová
telefon: 549 49 5139
e‑mail:

Příjmení začínající na O–S

Mgr. Zdeňka Dolníková
telefon: 549 49 3824
e‑mail:

Příjmení začínající na Š–Ž

Proděkan pro prezenční studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576, 777 996 272
e‑mail:

Bakalářské a magisterské kombinované studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Ing. Andrea Packová
telefon: 549 49 4694
e‑mail:

Příjmení začínající na A–Mam

Ing. Jana Doleželová
telefon: 549 49 5672
e‑mail:

Příjmení začínající na Man–Ž

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576, 777 996 272
e‑mail:

Doktorské studium a rigorózní řízení

Studenti jsou k jednotlivým referentům rozděleni podle studijních programů

Mgr. Jiří Žoudlík
telefon: 549 49 7534
e‑mail:

Administrace studijních programů:

 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Estetika/Estetika a kulturní studia
 • Filologicko-areálová studia
 • Hudební věda
 • Klinická psychologie
 • Literární komparatistika
 • Obecná jazykověda
 • Obecná psychologie
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Polská literatura
 • Ruská literatura
 • Ruský jazyk
 • Sociální psychologie
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a AVK
 • Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Teorie a dějiny umění

Mgr. Kateřina Šefčíková
telefon: 549 49 5520
e‑mail:

Administrace studijních programů:

 • Andragogika
 • Anglický jazyk/Anglická jazykověda
 • Archeologie
 • Dějiny starověku
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie – české dějiny
 • Historie – obecné dějiny
 • Klasická filologie
 • Latinská medievistika
 • Literatury v angličtině
 • Německá literatura/Germánské literatury
 • Německý jazyk/Germánské jazyky
 • Novořecký jazyk a literatura/Řecká studia
 • Pedagogika
 • Pomocné vědy historické
 • Religionistika
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
 • Teorie a dějiny vědy
 • Teorie vyprávění

Proděkan pro doktorské studium

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1553
e‑mail:

Celoživotní vzdělávání a tvorba fakultního rozvrhu

Hana Holmanová

telefon: 549 49 3237
e‑mail:

Poplatky a stipendia

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576, 777 996 272
e‑mail:

Přijímací řízení

PhDr. Vlasta Dvořáčková

telefon: 549 49 5169
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

telefon: 549 49 3172
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Ing. Pavlína Zahradníčková

telefon: 549 49 8539
e‑mail:
 • ověřování zahraničního vzdělání, spolupráce při administraci přijímacího řízení do studia

Proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty
vedoucí katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví

telefon: 549 49 1552
e‑mail:

O pracovišti

Agenda oddělení

Do náplně práce Studijního oddělení patří administrace:

 • přijímacího řízení
 • bakalářského a magisterského studia
 • doktorského studia
 • rigorózního řízení
 • celoživotního vzdělávání
 • stipendií
 • poplatků za studium
 • fakultního rozvrhu
 • harmonogramu akademického roku

Uznávání zahraničního vzdělávání pro programy vyučované v češtině

Pokud se hlásíte ke studiu na vybrané univerzitě v rámci České republiky a vaše předchozí vzdělání bylo získáno v jiné zemi, je nutné, aby takové vzdělání bylo formálně uznáno odpovědnými orgány. Uznání zahraničního vzdělání, které by vás následně opravňovalo ke studiu na naší fakultě, musí být provedeno tzv. ověřením nebo nostrifikací.

Správce stránky

RNDr. Helena Kozlová
e‑mail: