1. prioritiní osa - ERC

Vynikající věda - European Research Council


O programu

Prioritní osa Vynikající věda je zaměřena na podporu excelentního výzkumu. Evropská výzkumná rada (ERC) financuje projekty špičkového badatelského výzkumu, které směřují za hranice poznání v daném oboru. Projekty nemají dané téma a mohou být napříč všemi obory. Řešitel může být jakékoliv národnosti, ale hostitelská instituce, na které bude projekt řešen, musí být v EU.

  • ERC Starting grants - jsou určeny na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců (2-7 let od Ph.D.), kteří si vytvářejí vlastní nezávislé výzkumné týmy
  • ERC Consolidator grants - jsou určeny na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců (7-12 let od Ph.D.), kteří již mají vytvořený výzkumný tým
  • ERC Advanced grants - jsou určeny na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili
  • ERC Synergy Grants - cílem těchto projektů je podpora pro skupiny 2-4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu
  • Proof-of-Concept - je určen na podporu úspěšných řešitelů ERC grantů v nejranější fázi komercializace výstupů

 

European Researc Council

Harmonogram soutěže

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU budou zveřejněny na stránkách VaV. 

Přehled výzev: Funding & tender opportunities


Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková
telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků