2. VS TA ČR ÉTA vyhlášena

Soutěžní lhůta programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací běží od 10. 5. do 21. 6. 2018.

10. 5. 2018 Marie Skřivanová

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. 2018 a končí dnem 21. 6. 2018

V pondělí 14. 5. se k veřejné soutěži koná informační schůzka v Praze, které se zúčastní zástupce z RMU.

Ve středu 16. 5. od 10:00 se na RMU ve Velké zasedací místnosti uskuteční návazná informační schůzka pro zájemce o podání návrhu do 2VS. V případě zájmu o podání návrhu doporučujeme účast, registrace zde. Zároveň informujte o podávání návrhu Oddělení VaV FF MU, Mgr. Marii Skřivanovou.

 

Více článků

Přehled všech článků