3. prioritní osa HORIZON 2020

Společenské výzvy


O programu

Oblast zaměřená na společenské výzvy, které byly stanoveny ve strategickém plánu Evropské unie do roku 2020. Největší část navrhovaného rozpočtu pro program H2020 má připadnout na řešení sedmi identifikovaných společenských výzev:

  • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing)
  • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika
  • Zajištěná, čistá a účinná energie
  • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
  • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny
  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti
  • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů

Výzvy jsou vyhlašovány dle zveřejněných Work programmes, ve kterých jsou dostupné základní informace k dané oblasti a jednotlivým výzvám.  Témata výzev jsou přesně daná a v projektu je potřeba dodržen požadované zaměření. 

Work Programme

Harmonogram soutěže

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU budou zveřejněny na stránkách VaV. 

Přehled výzev: Funding & tender opportunities


Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková
telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků