Centralizovaný rozvojový program

MŠMT


O programu

Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro aktuální rok a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

Univerzita může podávat limitované množství projektových žádostí se zapojením menšího počtu univerzit (aktuálně 5 projektů se zapojením 2-17 univerzit) a libovolné množství se zapojením většího počtu univerzit (aktuálně 18+ univerzit). Projektové návrhy musí být před podáním schváleny vedením univerztiy.

Konkrétní limity počtu projektových návrhů a případná tematická zaměření jsou každoročně zveřejněny ve Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy.

MŠMT - Centralizované rozvojové programy

Harmonogram soutěže

Informace o vyhlášených soutěžích bude vždy zveřejněn v aktualitách programu.

Termín pro odevzdání na MŠMT: konec října

Termín pro schválení na MU: srpen/září 


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.