Fondy EHP a Norska - 4. výzva Fondu pro bilaterální vztahy

2. 5. 2022 Alžběta Dvořáková Mezinárodní ostatní

Žádosti o grant lze předkládat průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy (celkový objem finančních prostředků pro tuto výzvu je 9 780 000 Kč).

Základní parametry výzvy:

  • Každá fakulta může v rámci výzvy obdržet grant pouze na 1 iniciativu.
  • V projektech není vyžadována spoluúčast na financování iniciativ (Fond pokrývá 100 % způsobilých výdajů).
  • Způsobilost výdajů začíná dnem vydání Schvalovacího dopisu Národním kontaktním místem.
  • Maximální výše grantu je 489 000 Kč (20 000 EUR), minimální výše grantu je 73 350 Kč (3 000 EUR).
  • Žádosti o grant se vyplňují v angličtině a podávají prostřednictvím IS CEDR.
  • Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska.

V případě zájmu kontaktujte co nejdříve VaV - Ing. Alžběta Dvořáková - interní termíny budou stanoveny individuálně.

Důležitá data

Datum Popis
31.12.2023 Kontinuální výzva - otevřena až do
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.