GAČR - nová výzva v soutěži LA CEUS

Polská agentura Narodowe Centrum Nauki (NCN) a GAČR vyhlásily společnou výzvu k podávání projektů, které budou hodnoceny na principu "LA" (Lead agency) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

16. 9. 2020 Alžběta Dvořáková


Spolupráce výzkumných týmů zapojených v mezinárodním projektu musí být opodstatněná, návrh projektu musí vykazovat přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu a vědecká práce obou týmů musí být úzce propojena. 

Jeden navrhovatel může ve výzvě předložit pouze jeden návrh projektu jako navrhovatel a jeden jako spolunavrhovatel. Navrhovatel či spolunavrhovatel LA projektu se může účastnit rovněž soutěží pro standardní a mezinárodní bilaterální projekty, projekty EXPRO a projekty JUNIOR STAR, a to za dodržení podmínek stanovených příslušnou zadávací dokumentací.

Česká část návrhu bude vyplněna ve formuláři v aplikaci GRIS. Povinnou přílohou české části návrhu je kopie návrhu projektu podaného k zahraniční agentuře. Česká část návrhu se odesílá datovou schránkou. 

GAČR provede formální kontrolu a kontrolu financí dle Pravidel pro Mezinárodní grantové projekty. Odborné hodnocení projektu proběhne u NCN.

V rámci iniciativy CEUS – Central European Science Partnership je stále otevřena výzva s rakouskou agenturou FWF.

Harmonogram

Termín odevzdání Etické komisi pro výzkum: 

Termín pro kontrolu draftů: do 10. 12. 2020

Termín pro odevzdání finalizovaného návrhu: do 17. 12. 2020

Termín pro podávání na GAČR: do 22. 12. 2020

Termín odevzdání polské části na NCN: do 15. 12. 2020 


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.