GAČR - podávání zpráv v 2021

Po dobu odevzdávání dílčích resp. závěrečných zpráv věnujte prosím pozornost této aktualitě.

30. 11. 2020 Alžběta Dvořáková

Základní informace
 • Ekonomické oddělení – Ing. Petra Koudelková
  • Předběžné zaúčtování mezd za 12/2020 proběhne k 15. 12. 2020. Aktuální výsledovka a stav čerpání rozpočtu je řešitelům k dispozici v aplikaci ISEP.
  • S dořešením nesrovnalostí a konzultacemi k DZ/ZZ se na Ing. Koudelkovou obracejte průběžně e-mailem.
  • Po zaúčtování mezd za 12/2020, bude zakázka projektu účetně vyrovnána a řešiteli bude zaslána finální výsledovka e-mailem
 • Oddělení výzkumu a vývoje – Ing. Alžběta Dvořáková
  • Aktuální informace o zpřístupnění aplikace GRIS pro podávání DZ/ZZ jsou zasílány emailem řešitelům projektu. 
  • Zprávy ke kontrole zasílejte s předmětem zprávy: „GAČR DZ (ZZ) – draft“. Dotazy prosím zasílejte zvlášť.
 • Personální oddělení – Ing. Alena Albiniová
  • Mzdy za 12/2020 budu zaúčtovány 11.1.2021.
  • O veškeré podklady si žádejte u Ing. Albinové. Při žádosti o mzdové sestavy uvádějte číslo zakázky. Mzdové sestavy budou postupně vkládány do úschovny v IS řešiteli projektu.

Zadávací dokumentace pro jednotlivé roky ke stažení zde. Informace k Dílčím zprávám jsou v příloze ZD č. 4 - Podmínky pro řešení grantových projektů.

Kontaktní osoby:

Dílčí zprávy
 • Pro kontrolu VaV musí mít draft vyplněné DB - specifikace rozpočtu a DC – rozbor řešení na uplynulý a následující rok, tedy textové části DZ.
 • Pro kontrolu EO musí mít draft vyplněné věcné náklady a část DB – specifikace rozpočtu.
 • Po finalizaci je potřeba soubor dílčí zprávy v pdf stáhnout a nijak s ním nemanipulovat - nepřejmenovávat. Soubor má po stažení název „xxxxxxx_DZ.pdf“. Pokud pdf otevřete a teprve poté uložíte, znehodnotí se tím elektronický podpis GAČRu. Pdf zasílejte emailem s uvedením předmětu „GAČR DZ – final“.

Důležité dokumenty a odkazy:

Harmonogram DZ

 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: do 3. 1. 2021
 • Termín odevzdání finalizované DZ k odeslání: do 14. 1. 2021 
 • Termín odevzdání na GAČR: do 18. 1. 2021

Harmonogram DZ EXPRO

 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: do 21. 1. 2021
 • Termín odevzdání finalizované DZ k odeslání: do 28. 12. 2021 do 12:00
 • Termín odevzdání na GAČR: do 1. 2. 2021
Závěrečné zprávy
 • Pro kontrolu VaV musí mít draft vyplněné Specifikace rozpočtu a Rozbor řešení na uplynulý rok, tedy textové části ZZ.
 • Pro kontrolu EO musí mít draft vyplněné věcné náklady a část Specifikace rozpočtu.
 • Po finalizaci je potřeba soubor dílčí zprávy v pdf stáhnout a nijak s ním nemanipulovat - nepřejmenovávat. Soubor má po stažení název „xxxxxxx_ZZ.pdf“. Pokud pdf otevřete a teprve poté uložíte, znehodnotí se tím elektronický podpis GAČRu. Pdf zasílejte emailem s uvedením předmětu „GAČR ZZ – final“.
 • Výstupy typu "B" - je nutné odeslat fyzicky na GAČR. Odevzdávat do 21. 1. 2021 na OVaV FF MU (kancelář A.Dvořáková)

Důležité dokumenty a odkazy:

Harmonogram ZZ

 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: do 21. 1. 2021
 • Termín odevzdání finalizované DZ k odeslání: do 28. 12. 2021 do 12:00
 • Termín odevzdání na GAČR: do 1. 2. 2021
Odložené závěrečné zprávy 2021

Harmonogram Odložených ZZ k 31. 1. 2021

 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: dle domluvy
 • Termín odevzdání finalizované DZ k odeslání: dle domluvy
 • Termín odevzdání na GAČR: do 31. 1. 2021

Harmonogram Odložených ZZ k 31. 7. 2021

 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: 
 • Termín odevzdání finalizované DZ k odeslání: 
 • Termín odevzdání na GAČR: do 31. 7. 2021
Odborná zpráva EXPRO

Harmonogram:

 • Termín odevzdání draftu na kontrolu EO a VaV: 
 • Termín odevzdání finalizované DZ k odeslání: 
 • Termín odevzdání na GAČR: předpoklad do 31. 7. 2021

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.