GAMU Program podpory studenského výzkumu

Grantová agentura Masarykovy univerzity - Program podpory studenského výzkumu

Alžběta Dvořáková GAMU


O programu

Podpora vynikajících diplomových prací je určena pro studenty v magisterském studiu. Cílem programu je prostřednictvím studentských projektů přispět k rozvíjení přípravy diplomových prací a podpořit tak dosažení nadstandardních výsledků diplomových prací.

Kvalifikační kritéria:

 • Návrh může podat student, jehož bakalářská práce byla hodnocena známkou A a byla součástí předchozího úspěšně ukončeného studia. Nebyla-li bakalářská práce součástí úspěšně ukončeného studia, musí student patřit mezi 15% nejlepších studentů programu.
 • Ucházet o podporu se mohou studenti magisterských studijních programů v 7. semestru (resp. 8. pokud začali v jarním semestru) nebo studenti navazujících magisterských programů v 1. semestru (resp. 2. pokud začali v jarním semestru).

Hodnotící kritéria:

 • odborná úroveň výsledků navrhovatele v bakalářské práci (resp. studijní průměr navrhovatele pokud bakalářská práce nebyla součástí předchozího studia)
 • odborná úroveň předpokládaných výsledků projektu včetně možností jejich przentace a diseminace
 • nadstandardní úroveň plánovaných výstupů 
 • přiměřenost celkového rozpočtu 
 • odborná úroveň vedoucího diplomové práce

Harmonogram soutěže

Přesný harmonogram na daný rok bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.

 • Termín vyhlášení: listopad
 • Termín podání žádostí: prosinec
 • Vyhlášení výsledků: leden
 • Zahájení realizace projektů: únor

Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.