GAMU - výzva CAREER RESTART

Byla vyhlášena výzva na podporu začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry.

14. 9. 2020 Alžběta Dvořáková

Cílem programu CAREER RESTART je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích. Předpokládá se udělení 6 grantů ročně.

Základní informace:

  • Alokace: 3 mil. Kč / rok.
  • Roční rozpočet: 500 tis. Kč.
  • Délka financování: 2 roky.
  • Posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU.
  • Řešitel má dokončené Ph.D. studium a je prvním nebo korespondenčním autorem alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícícm do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve WoS nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, které nepublikují ve WoS.

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů. Součástí návrhu je CV hlavního navrhovatele (vč. Researcher ID nebo jiného identifikátoru), vyjádření vedoucího pracoviště, na kterém bude projekt realizován. Projekt musí být v ISEPu uzavřen (vč. schválené průvodky) do konce soutěžní lhůty.

Do způsobilých nákladů se řadí pouze spolufinancování mzdy řešitele a podpůrný nástroj k podpoře rodiny výzkumného pracovníka formou příplatku ke mzdě. 

Harmonogram

Soutěžní lhůta od 14. 9. do 31. 10. 2020

Interní termín do 23. 10. do 12:00

Realizace projektu od 1. 1. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.