GAMU - výzva INERDISCIPLINARY

Vyhlášená výzva je určena na podporu mezioborových výzkumných projektů.

2. 10. 2020 Alžběta Dvořáková GAMU

Cílem programu INTERDISCIPLINARY (Mezioborové výzkumné projekty) je iniciovat mezioborovou spolupráci na nových tématech, vytvořit předběžné výsledky s cílem ověřit proveditelnost ambiciózních mezioborových projektů nebo připravit  "groundwork" pro žádosti o externí granty (např. ERC Synergy). Podpora je určena výzkumným týmům napříč nejméně dvěma vědeckými doménam ze tří možných: Physical Sciences and Computer  Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities.

Základní informace:

 • Alokace: 6 mil. Kč / rok.
 • Roční rozpočet: 2 mil. Kč /rok.
 • Délka financování: 3 roky.
 • Předpokládá se podpoření 3 projektů ročně.

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením příslušné šablony. Součástí návrhu je CV hlavního navrhovatele a spolunavrhovatelů za ostatní HS (vč. Researcher ID nebo jiného identifikátoru), čestné prohlášení a podrobný rozpočet se zdůvodněním. Všechny požadované dokumenty se vkládají do záložky "Dokumenty" v ISEPu. Na RMU se odevzdává jeden výtisk formuláře vč. všech příloh.

Projekt musí být v ISEPu uzavřen (vč. schválené průvodky) do konce soutěžní lhůty.

Do způsobilých nákladů se řadí:

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob přímo se podílejících na výzkumné činnosti potřebné k řešení projektu).
 • Stipendia.
 • Spotřební materiál.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Služby.
 • Domácí i zahraniční cestovné.
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění). Pro FF je stanoveno ve výši 20,08%.

Harmonogram

Soutěžní lhůta od 1. 10. do 30. 11. 2020

Interní termín pro kontrolu: do 20. 11. 2020

Finalizované návhry na OVaV: do 26. 11. 2020

Realizace projektu od 1. 4. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.