HORIZON 2020: První prioritní osa

První prioritní osa: Vynikající věda

Podpora excelentního výzkumu a vytváření podmínek pro jeho provozování. Podporovány budou vynikající projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií, mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

Evropská výzkumná rada (ECR)

 • Projekt má mít ambici výrazně ovlivnit daný obor, posunout stávající hranice oborových znalostí, a otevřít tak nové výzkumné perspektivy. Budou podpořeni individuální hlavní řešitelé a jejich výzkumné týmy (nikoliv velká konsorcia). Jediným kritériem hodnocení projektu bude vědecká excelence (návrhu i řešitele), což předpokládá kromě předchozích výsledků v oboru i předložení zcela nových fundamentálních myšlenek.
 • ERC tvoří tyto podprogramy: ERC Starting Grants (StG); ERC Consolidator Grants (CoG); ERC Advanced Grant (AdG); Proof of Concept (PoC); ERC Synergy Grants.
 • Work Programme 2018
 • Další informace jsou dostupné na webových stránkách OV RMU nebo na stránkách H2020 (TC AV ČR)
 • Výzvy jsou dostupné na Účastnickém portálu
 • Odbor výzkumu RMU připravil Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů, ve kterém najdete tipy a doporučení pro přípravu projektů ERC.

Marie Skłodovska-Curie Action (MSCA)

 • Stejně jako v předchozích rámcových programech je prioritou MSCA rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, a to posílení mobility, podpora vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků. Větší důraz bude kladen na profesní dovednosti pro inovace, na mezinárodní a mezisektorovou mobilitu.
 • MSCA podporují všechny vědní obory a nejsou pro ně stanoveny žádné tematické priority. MSCA tvoří 5 typů grantů: Inovativní školící sítě (INT); Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IF); Výměnné pobyty (RISE); Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND); Evropská noc vědců.
 • Work Programme MSCA 2016-2017
 • Další informace jsou dostupné na webových stránkách OV RMU nebo na stránkách H2020 (TC AV ČR)
 • Technologická agentura ČR vydala příručku Akce Marie Skłodowska-Curie v Horizontu 2020
 • Výzvy jsou dostupné na Účastnickém portálu; základní informace o výzvách jsou uveřejněny pro rok 2016 i 2017.

Ostatní programy

Budoucí vznikající technologie (FET - Future Emerging Technologies)

Jde o podporu obecného multioborového výzkumu zaměřeného nejen na excelenci ve vědě a technologiích, ale také na vznik nových přístupů a interakcí napříč obory. Je navržen tak, aby umožnil prověřit zcela nové riskantní nápady, testované v malém měřítku, ale také například budování nových výzkumných společenství a iniciativ s ambiciózními cíli v nově vznikajících oblastech výzkumu. Program FET jestrukturován do tří směrů:

 • FET OPEN (zkoumání základů a možností pro nové technologie, podpora riskantního počátečního výzkumu),
 • FET PROACTIVE (pro rozvíjení slibných témat pořátečního výzkumu)
 • FET FLAGSHIPS (podpora rozsáhlého mezioborového výzkumu, při kterém bude provázán národní a evropský výzkum po stránce obsahu i financování).

Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková

telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků