Informace pro realizované projekty

Aktuální informace od jednotlivých poskytovatelů k situaci COVID 19.

2. 4. 2020 Alžběta Dvořáková GAČR TAČR MKČR MŠMT


Zaměstnanci OVaV FF MU jsou dostupní telefonicky (čísla přesměrovaná na mobilní telefony) i e-mailem: kontakty.

Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – v případě potřeby se obraťte na OVaV FF MU.

Níže naleznete informace od jednotlivých poskytovatelů. Stránky budou průběžně doplňovány na základě informací zveřejněných poskytovateli. 

GAČR

GAČR v souvislosti se situací způsobenou epidemií COVID 19 upravil některá pravidla, která se týkají změn v průběhu řešení projektu a dále způsobilých nákladů.

GAČR zveřejnil další opatření vydaná v souvislosti s omezeními zavedenými proti šíření COVID-19.

GAČR oznámil změnu některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020. Dle dříve zveřejněných opatření jsou nyní upraveny dotčené články příslušných zadávacích dokumentací.

V případě, že při řešení Vašeho projektu nastanou problémy, neobracejte se přímo na poskytovatele, ale na referentku OVaV FF MU Ing. Alžbětu Dvořákovou.

TAČR

Tačr v souvislosti se současnou situací vydal prohlášení, ve kterém nabádá řešitele, aby se pokusili minimalizovat výdaje na činnosti, které nelze kvůli současným vládním opatřením a vzniklé epidemie provést. Vedle běžných pravidel pro posuzování účelnosti výdajů budou konkrétní případy posuzovány individuálně. Tyto výdaje mohou být stále způsobilé, pokud související náklady nemohly být vyloučeny nebo získány zpět. Dotčený subjekt / osoba však musí co nejrychleji zavést všechna možná opatření k omezení škod způsobených nepředvídatelnými okolnostmi, včetně opatření k omezení souvisejících nákladů, např. tím, že zruší rezervace hotelu co nejdříve, nebo vyhledá náhradu za jakoukoli formu pojištění, pokud je k dispozici. Související náklady musí být řádně zdokumentovány, včetně korespondence o zrušení akce / cesty.

Celé prohlášení naleznete pod tímto odkazem. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuálně vydané FAQ k situaci s koronavirem

Pro projekty OP VVV a OPZ - prosíme všechny zainteresované osoby v projektech OP VVV a OPZ, aby se v případě změn v řešení projektu souvisejícími s COVID -19, obraceli  na svoje projektové manažery nebo případně na koordinátorku OP projektů Táňu Sochorovou, Tana.Sochorova@phil.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.