KoMUNItní fond

Cílem interní soutěže je transparentní podpora realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity, jsou interně i externě přenositelné a podporují spolupráci mezi studenty a zaměstnanci.

10. 11. 2022 Alžběta Dvořáková

Obecné parametry

 • Alokace: 2 mil. Kč
 • Finanční podpora pro jeden projekt: 50 tis. - 200 tis. Kč
 • Doba realizace projektu: min. 1 rok, max. 2 roky
 • Způsobilý žadatel: student či skupina studentů se zaměstnancem MU jako povinným spoluřešitelem

Podání návrhu projektu

 • Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v ISEP - šablona "KoMUNItní fond (14.11.2022 - 31.12.2022)".
 • Jeden student může být navrhovatelem/řešitelem pouze jednoho pojektu.
 • Přihlášení návrhů projektů do soutěže probíhá elektronicky, vyplnění záložek "Základní údaje", "KoMUNItní fond - návrh", "Rozpočet", "Lidé" (více viz Vyhlášení a pravidla soutěže) Přihlášku není třeba tisknout a dokládat.
 • Po dokončení kontrol (VaV - PO - EO) předá navrhovatel informaci kontaktní osobě VaV, která spustí schvalování průvodky návrhu projektu (osoby, které musí návrh projetku schválit jsou uvedeny v záložce "Schvalování").

Tematické zaměření soutěže

 1. Společenská odpovědnost — neinvestiční projekty primárně naplňující třetí roli univerzity s důrazem na udržitelnost – např. dobrovolnická, komunitní a spolková činnost, populárně vzdělávací akce
 2. Udržitelná infrastruktura — drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost – např. instalace chytrých prvků – typově pořízení drobné infrastruktury (ve smyslu návrhu na pořízení)
 3. Zdravá společnost — projekty zaměřené primárně na zdraví a zdravý životní styl – podpora akcí i úprav majetku ke zlepšení zdraví a podpory zdravého životního stylu – typově kombinované neinvestiční projekty a pořízení drobné infrastruktury

Vyhlášení a pravidla interní soutěže

Důležitá data

Datum Popis
8.12.2022 Uzávěrka pro založení návrhu projektu v ISEPu
14.12.2022 12:00 Návrhy projektů na kontrolu VaV
16.12.2022 12:00 Kontrola osobních nákladů na PO
20.12.2022 12:00 Kontrola návrhů na EO
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba PO

Kontaktní osoba EO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.