Mobility Ukrajina, Rakousko a Německo

Aktuální výzvy MŠMT pro oblast mobilit pro Ukrajinu, Rakousko a Německo.

3. 4. 2018 Marie Skřivanová

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů bilaterální spolupráce v oblasti mobility vědeckých a výzkumných sil.

V případě, že budete chtít podávat návrh kontaktujte prosím veda@phil.muni.cz .

Mobility Ukrajina

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci, přijatou dne 19.12.2011, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

Více informací na webu MŠMT.

Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018.

Interní termín FF: 20. 4. 2018.

Mobility Rakousko

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. 

Více informací na webu MŠMT.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3.– 31. 5. 2018.

Interní termín FF: 18. 5. 2018.

Mobility Německo

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

Více informací na webu MŠMT.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 31. 3. – 31. 5. 2018.

Interní termín FF: 18. 5. 2018.

 

 

 

Více článků

Přehled všech článků