MSCA IF 2018 - výzva otevřena

17. 4. 2018 Alžběta Dvořáková

Byla vyhlášena výzva Akce Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship

Projekt je určen pro individuálního výzkumníka a hostitelskou instituci (univerzity, výzkumné organizace a podniky). Informace poskytovatele k výzvě a rozhraní pro podání návrhu naleznete na Participant Portal

Technologické centrum AV ČR pořádá pro vědce podávající návrh projektu v aktuální výzvě praktický seminář. Seminář proběhne ve dnech 22. a 23. 5., podmínky registrace a podrobný program jsou zveřejněny na webu h2020.cz
 

Termín podání návrhů: do 12. 9. 2018 do 17:00

Termín konání semináře: 22. a 23. 5. 2018

Registrace na seminář zde.

Výzva - Participant Portal

Více článků

Přehled všech článků