MSCA Národní informační den

Cílem akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) je podpora lidsých zdrojů, mobility, dalšího vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru.

5. 2. 2020 Alžběta Dvořáková


Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační den MSCA. Na pořádání akce se podílí Evropská komise a MŠMT. Mezi pozvanými řečníky jsou zástupci Evropské komise, řešitelé projektů MSCA i hodnotitelé projektů. Akce proběhne v angličtině. Na akci je nutné se registrovat.

Informace o otevřených či připravovaných výzvách:

MSCA RISE - mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (v délce 1 - 12 měsíců) v rámci společného výzkumného projektu 

MSCA IF - individuální vědecko-výzkumné pobyty zaměřené na podporu dalšího vzdělávání a profesní růst výzkumníka formou mobility nebo návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy

Harmonogram

11. 3. 2020 9:30 - 16:00, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha, sál 206

Registrace zde

Výzvy jsou otevřeny do:

MSCA RISE 28. 4. 2020 v 17:00

MSCA IF 9. 9. 2020 v 17:00


Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková
telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků