Nadace Leoše Janáčka

22. 2. 2021 Veronika Mattesová

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka.

Získání grantového příspěvku je zejména podmíněno:

  1. Mírou pozornosti věnované publicitě původní vědecké produkce řešící historickou, teoretickou, sociologickou, interpretační i další problematiku spojenou s výzkumem Janáčkova uměleckého, vědeckého i literárního odkazu.
  2. Mírou pozornosti věnované kritické reflexi výsledků v oblasti dramaturgické, interpretační, vědecké i popularizační produkce zaměřené na tvůrčí odkaz Leoše Janáčka.
  3. Mírou pozornosti věnované oblasti dokumentační – soustavné a systematické snaze o podchycení a registraci všech forem janáčkovské recepce (scénických, koncertních, publikačních, osvětových apod.). Důraz je kladen na co nejširší regionální záběr, tedy i na akce konané mimo velká kulturní centra.

Maximální výše ročního grantového příspěvku pro jednoho žadatele je 300 000 Kč a bude přidělována podle naplnění vypsaných podmínek.

 

Harmonogram pro rok 2021:

pro podání žádostí o nadační příspěvek na

1. čtvrtletí - do 11. ledna 2021,
2. čtvrtletí - do 31. března 2021,
3. čtvrtletí - do 31. května 2021,
4. čtvrtletí - do 31. srpna 2021.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.