Nominace do hodnoticích panelů

19. 10. 2022 Alžběta Dvořáková GAČR

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu na nominace do hodnoticích panelů. Návrhy je třeba podat elektronicky prostřednictvím online formuláře.

GA ČR bude shromažďovat návrhy kandidátů na členy hodnotících panelů průběžně a platnost nominace na člena hodnotícího panelu je stanovena na 2 roky od podání nominace. Na základě návrhových formulářů sestaví Kancelář GA ČR nejméně jednou ročně (zpravidla v listopadu) kandidátní listinu.

V případě, že do jednoho pracovního dne nepřijde potvrzení nominace, prosím, kontaktujte helpdesk GAČR.

Důležitá data

Datum Popis
15.12.2022 Uzávěrka příjmu nominací
Exportovat do osobního kalendáře

Kontakt VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.