OP Jan Amos Komenský

(OP JAK)

Operační programy


O programu

Pro programové období 2021 - 2027 se připravuje Operační program Jan Amos Komenský (dále OP JAK), který navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Finální podoba OP JAK a ostatních operačních programů je aktuálně součástí vyjednávání s Evropskou komisí.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje.

Plánovaná alokace finančních prostředků OP JAK na programové období 2011 – 2027 činí 2,5 mld. EUR (cca 64,1 mld. CZK). 

Navrhované oblasti podpory:

 • Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí
 • Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup
 • Rozvoj kapacit pro vzdělávání Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků
 • Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
 • Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru

Hlavní cílové skupiny:

 • pracovníci výzkumných organizací
 • akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci
 • VŠ a jejich součásti realizující studijní programy připravující budoucí pedagogické pracovníky
 • pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI
 • žáci MŠ, ZŠ, SŠ, studenti VOŠ, VŠ, studenti se SP, zájemci o studium na VŠ/SŠ a CŽV
 • pracovníci škol a školských zařízení, knihoven, muzeí a dalších paměťových institucí
 • veřejnost.

Konkrétní zacílení projektových aktivit bude přesně definované v jednotlivých výzvách. První výzvy se očekávají v průběhu roku 2022.

Další informace

 • Kontaktní osoby FF MU
 • WWW poskytovatele - podrobné informace k OP JAK a jeho přípravě

 

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev zatím není znám. První výzvy se očekávají v průběhu roku 2022.

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU budou zveřejněny v záložce Aktuality.


Kontaktní osoby


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.