OP VVV - Výzkum, vývoj, vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání


O programu

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.

OP VVV umožňuje financování současně výzkumné i vzdělávací infrastruktury a lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního financování). OP VVV je podporován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora OP VVV bude směřována do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

OP VVV je rozdělen do tří prioritních os:

  • PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  • PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Společné dokumenty pro všechny PO

Další informace budou uveřejňovány na webových stránkách řídícího orgánu MŠMT.

Směrnice a pokyny MU k projektům

Harmonogram soutěže

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU budou vždy zveřejněny v aktualitách k programu.


Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Navrátilová
telefon: 549 49 4514
e‑mail:
Ing. Táňa Sochorová
telefon: 549 49 5280
e‑mail:
Ing. Kateřina Kramářová
telefon: 549 49 4611
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků