OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

(OP VVV)

Operační programy


O programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) umožňuje financování současně výzkumné i vzdělávací infrastruktury a lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání). OP VVV je podporován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora OP VVV je směřována do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní.

Hlavním cílem OP VVV je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.

Alokace OP VVV na programové období 2014 – 2020 činí 2,77 mld. EUR (cca 73,2 mld. CZK).

OP VVV je rozdělen do tří prioritních os:

  • PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  • PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Hlavní podporované cílové skupiny:

  • pracovníci výzkumných organizací a výzkumní pracovníci (Ph. D. studenti, postdoktorandi, zahraniční odborníci přijíždějící na MU)
  • akademičtí a ostatní pracovníci VŠ
  • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
  • studenti VŠ a zájemci o studium, žáci ZŠ a studenti SŠ, včetně žáků a studentů se SV a další

Konkrétní zacílení projektových aktivit je velmi rozmanité a přesně definované v konkrétní výzvě.

Další informace

 

Harmonogram výzev

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU jsou zveřejněny v záložce Aktuality.

Kompletní harmonogram výzev        OP VVV je k dispozici na stránkách poskytovatele.


Kontaktní osoby


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.