Open (FAIR) Data + Data Management Plan (nejen) pro FSS: seminář pro vědce humanitních a sociálně-vědních oborů na MU

1. 12. 2020 Monika Kellnerová

Dovolujeme si Vás pozvat na online přednášku s názvem Open (FAIR) Data + Data Management Plan (nejen) pro FSS: seminář pro vědce humanitních a sociálně-vědních oborů na MU.

Kdy: v pátek 4. 12., 9:00 – 11:00 na MS Teams.

Struktura přednášky:

  • Představení Open Science jako nastupujícího trendu ve sdílení výzkumných dat - Open (FAIR) Data.
  • Možnosti podpory pro vědecké pracovníky na MU.
  • Open Data jako projektová podmínka.
  • Data management plan.
  • Diskuse.

Předchozí registrace není nutná, na přednášku se připojíte pomocí tohoto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlmZDY4YzEtMGY2Mi00MGE0LWFiZTYtMWFlMjRmYzgwNTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22c60cb1f4-156a-47b2-b259-53dbbb6b4b62%22%7d


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.