Operační programy v novém období 2021-2027

Vláda České republiky schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští příjemci čerpat v programovém období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci jednotlivých programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí. 

4. 5. 2021 Kateřina Kramářová Operační programy


Již od roku 2016 probíhají diskuse o programovém období po roce 2020 na národní i mezinárodní úrovni. Vláda ČR schválila strukturu a alokaci devíti operačních programů (dále jen „OP“ pro období 2021-2027. Návrh jednotlivých operačních programů bude dále projednáván s Evropskou komisí. 

Filozofická fakulta MU nalezne uplatnění především v OP Jan Amos Komenský. Jeho cílem je pomoci priorit Výzkum a Vzdělávání podpořit rozvoj otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

Z dalších operačních programů budeme dále sledovat OP Zaměstnanost+ a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 

První výzvy spadající pod nové programové období 2021-2027 by mohly být v některých programech vyhlášeny na konci tohoto roku, většina výzev by se pak začala vyhlašovat v první polovině roku 2022. 

Bližší informace o operačních programech jsou shrnuty v prezentaci ZDE. 

Bližší informace o OP JAK jsou k dispozici ZDE. 

 

Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.