Otevřené a připravované grantové výzvy

23. 11. 2020

Nově otevřené výzvy:

Výzva FMP Biele Karpaty Interreg SK-CZ

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem vyhlašuje 6. výzvu do OP Interreg SK - CZ Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty. Deadline pro předložení žádostí poskytovateli je 11. 1. 2021.

Výzva je vyhlášená v PO 2: Kvalitní životní prostředí; IP: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c); Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Informace s materiály k výzvě najdete na stránce poskytovatele. OPR zveřejní v nejbližších dnech na záložce Interreg Slovensko, FMP Bílé Karpaty výtah z výzvy a pokyny pro případné zájemce z MU.

Referentka VaV: Mgr. Monika Kellnerová (e-mail: kellnerova@phil.muni.cz; tel.: 5531)

Výzvy Interreg AT-CZ a FMP Interreg AT-CZ

Termín pro předkládání projektových žádostí do OP Interreg Rakousko - ČR na další jednání Monitorovacího výboru je do 15. ledna 2021. Informace pro žadatele najdete na stránce poskytovatele dotace. Kontakt na konzultace a další informace jsou také na záložce OP Rakousko - ČR.

Termín pro předkládání projektových žádostí do OP Interreg Rakousko - ČR Fond malých projektů je 15. února 2021. Informace pro žadatele najdete na stránce RRAJM.

Referentka VaV: Mgr. Monika Kellnerová (e-mail: kellnerova@phil.muni.cz; tel.: 5531)

Fondy EHP a Norska výzva v programu Vzdělávání

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje nové výzvy v programu Vzdělávání. Projektovou podporu budou poskytovat Oddělení výzkumu a vývoje a Zahraniční oddělení podle následujícího rozdělení:

Referentka VaV: Ing. Alžběta Dvořáková (e-mail: alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz; tel.: 3341)

Běžící výzvy:

GAČR LA CEUS

Soutěže ve kterých GAČR vystupuje jako partnerská organizace jsou otevřeny do 15. 12. 2020 (s polskou NCN do 22. 12. 2020). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách a také v aktualitě soutěže LA CEUS NCN.

Referentka VaV: Ing. Alžběta Dvořáková (e-mail: alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz; tel.: 3341)

GAMU INTERDICIPLINARY

Soutěž mezioborových výzkumných projektů je otevřena do 30. 11. 2020 - podrobné informace včetně interních termínů naleznete zde.

Referentka VaV: Ing. Alžběta Dvořáková (e-mail: alzbeta.dvorakova@phil.muni.cz; tel.: 3341)

GAMU MASH a MASH JUNIOR

Výzvy MUNI Award in Science and Humanities a MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR jsou otevřeny do 31. 12. 2020 - bližší informace nalezente zde.

Přihlášky na email: gamu@muni.cz, předmět zprávy: MASH (popř. MASH JUNIOR) + jméno a příjmení žadatele

Předpokládané termíny výzev ERC:

  • Starting Grants | ERC-2021-StG - Open: 12-01-2021, Deadline: 09-03-2021
  • Consolidator Grants | ERC-2021-CoG - Open: 21-01-2021, Deadline: 20-04-2021
  • Advanced Grants | ERC-2021-AdG - Open: 20-05-2021, Deadline: 31-08-2021
  • Proof of Concept | ERC-2021-PoC - Open: 14-01-2021, Deadlines: 16-03-2021, 17-06-2021, 20-10-2021
  • Synergy Grants - No Synergy Grant call in 2021 (foreseen again in 2022)

Please note that the dates are subject to the adoption of Horizon Europe and the ERC Work Programme 2021.

Referentka VaV: Mgr. Monika Kellnerová (e-mail: kellnerova@phil.muni.cz; tel.: 5531)

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.