Otevření výzev Horizontu Evropa pro společenské a humanitní vědy (Klastr 2)

21. 1. 2022 Monika Kellnerová Horizon Europe

Informujeme o otevření výzev k podání návrhů projektů v rámci Klastru 2 - kultura, kreativita a inkluzivní společnost (Horizont Evropa). Deadline byl poskytovatelem stanoven na 20.4. 2022. 

Hlavním záměrem výzev v rámci klastru 2 je posilovat demokratické vládnutí a občanskou účast v Evropě, chránit a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví a hledat odpovědi na současnou společenskou, ekonomickou a technologickou situaci. Tento klastr se dělí do tří základních oblastí/destinací:

Destinace výzkumu:
Demokracie (9 témat)
Kulturní dědictví (10 témat)
Sociální a ekonomická transformace (10 témat)

Bližší informace o jednotlivých tématech a výzvách naleznete pod tímto odkazem

Návrhy projektu se podávají elektronicky přes portál FaT. Bližší informace o konkrétních cílech jednotlivých výzev, finanční alokace, očekávaných výstupech/cílech projektu, skladbě konsorcia a případně specifických požadavcích naleznete v pracovním programu případně na portálu FaT pod konkrétní výzvou. Z kapacitních důvodů nebylo možné tyto informace uvést zde. Na portálu FaT můžete také pod konkrétní výzvou nalézt i seznam institucí hledajících partnerství v projektech (tzv. partner search list). Odkaz na výzvy na portálu FaT naleznete pod odkazy uvedenými pod jednotlivými destinacemi výzkumu. 

V případě zájmu o podání návrhu projektu, prosíme, kontaktujte paní Mgr. Moniku Kellnerovou, která Vám bude nápomocná při podávání návrhu projektu.

 

Důležitá data

Datum Popis
11.4.2022 Interní termín FF
20.4.2022 17:00 Deadline poskytovatele
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.