Oznámení předběžných parametrů 4.VS TAČR ÉTA

17. 4. 2020 Monika Kellnerová


Technologická agentura ČR bude vyhlašovat 4. VS v programu ÉTA. Tato soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Předpokládané vyhlášení soutěže je naplánováno na 29. 4. 2020. Soutěžní lhůta by měla trvat od 30.4. do 15.6. 2020. 

Předběžné paramtery soutěže jsou k dispozici na oficiálnní webové stránce TAČR pod tímto odkazem. 

 

V případě zájmu o podání návrhu projektu TAČR ÉTA se prosím obraťte na oddělení VaV na Mgr. Moniku Kellnerovou (kellnerova@phil.muni.cz).

 

Harmonogram

Předpokládané vyhlášení: 29. 4. 2020

Soutěžní lhůta: 30.4. - 15.6. 2020


Kontaktní osoba

Mgr. Monika Kellnerová
telefon: 549 49 5531
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků